IRC-møde 25. november 2014

, ,

1. Mødedeltagere

Zilvador – Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt
Blueeyez – Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg
Blfriis – Brian Friis, Randers
Momsemor – Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten
nicky – Nicky Thomassen, forum- og sideadministrator
AJenbo – Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem
Klaus Rasmussen – Redaktør, Nyborg
Wangerin – Hennign Wangerin, Sønderborg, formand for AlsLug
neglesaks –
Berggreen – Bo, Hadsten
Chrisian Arvai – redaktør

2. Dagsorden

Formalia
Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent
Godkendelse af referat fra sidste gang
Behandling af indkomne forslag
Foreningens økonomi
AFSTEMNING: Donationsmuligheder
Status på lokalforeninger
Eventuelt

3. Navnerunde samt valg af dirigent og referent
Daniel stillede som den eneste op til begge poster.
4. Godkendelse af referater fra sidste gang
Referatet blev godkendt uden kommentarer
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne foreslag siden sidste

6. Foreningens økonomi
6.1 Lave ny Adsense-konto (nicky er i gang)

Nicky og Anders er blevet enige om at bruge Anders’ konto, så arbejdet kan nu fortsætte. Nicky er i gang.
Dette betyder også, at Anders’ saldo på kontoen på 590 kroner bliver doneret til foreningen af Anders (mange tak!).
    6.3 Legater: Opfølgning på Simons liste

Simon Justesen har lavet en rigtig god liste over legat- og tilskudsmuligheder siden sidst. DKUUG virkede som den bedste mulighed, så Daniel er gået i gang med at forfatte et brev til dem. Han opfordrede andre til at bidrage eller hjælpe, hvis de ville. Nicky tilbød at bidrage.

6.4 Opfølgning: Christian Arvai spurgte datamatikere på en FB-gruppe efter forslag.Christian var ikke til stede, da vi nåede punktet. Punktet udgår.

6.5 AFSTEMNINGER: Donationsmuligheder
Seks punkter angående doneringsmuligheder kom til afstemning i løbet af mødet. Anders lavede grafikker til forslagene for at tydeliggøre ideen.
(1. Donationsknap (link til donationssiden) på ubuntudanmark.dk. (blev efter diskussion ændret fra også at angive positionen ‘øverst i panelet’)
-Placeringen blev diskuteret frem og tilbage. Det blev foreslået, at den kunne være i hovedmenuen i toppen eller i nyhedslisten i højre side af forsiden. Der var ikke stemning for animationer og popup.
Forslaget blev vedtaget (8 for og 0 imod).
(2. Donationsknap (link til donationssiden) på den tomme reklameplads på forummet
Ideen blev diskuteret og Anders gav igen en tegning. Så længe den ikke erstattede mulige kommende Adsense-reklamer og så længe den ikke var der hele tiden, var folk generelt positive.
Forslaget blev vedtaget (6 for og 1 imod).
(3. Opsætte Paypal og link/knap bliver tilføjet til donationssiden. Bemærk at der vil være gebyrer.
Der blev diskuteret andre løsninger. Henning Wangerin nævnte, at Mobilepay ikke var lovligt at sætte på en hjemmeside som donationsmulighed. Swipp kunne derimod være en mulighed. Da stemningen for Paypal var blandet, blev det nævnt, at forslaget, hvis det blev vedtaget, kunne komme på aktivitetslisten, men at det ikke vil være fokus frem for andre initiativer.
Forslaget blev vedtaget.(4 for og 2 imod)
(4. Tekst under donationsknappen for at opfordre til donation, hvis foreningen hjalp med at løse et problem.
Det blev af flere set som en lidt voldsom fremstilling, der kunne ses som værende et krav.
Det blev foreslået at vise en forklaring på, hvorfor vi skal bruge penge i stedet, når man har trykket på knappen.
Forslaget blev afvist (3 for og 4 imod).
(5. Sætte donationsknappen i stedet for hjælp-knappen på ubuntudanmark.dk.
Da punkt 1 blev vedtaget, er dette et opfølgningspunkt.
Anders lavede igen en grafik. Der blev argumenteret for at punktet ville forsvinde, hvis det bare var et menupunkt blandt flere.
Det blev også sagt, at vi allerede har donationsmuligheder på forum og evt. i nyhedslisten, så vi har måske ikke behov for flere steder.
Chrisian Arvai tilbød at lave en donationsknap, som folk kan bruge i deres signatur til næste møde.
Forslaget blev afvist (1 for og 6 imod).
(6. Brug af en swipp-konto forbundet til foreningskontoen på hjemmesiden (var før: Daniels (Zilvadors) MobilePay-konto bliver tilføjet til donationssiden.)
Efter ovenstående diskussion (se særligt punkt 3) ændrede Daniel punktet til ovenstående overskrift.
Henning Wangerin mente, at det bør være et særligt nummer der opsættes og bruges i stedet for et medlems nummer.
Det blev igen understreget, at MobilePay ikke må benyttes på hjemmesiden ifølge dens EULA.
Forslaget blev vedtaget (9 for og 0 imod).
7. Status på lokalforeninger
7.1 Status hos Aarhus/Randers/Favrskov

Det går godt. Der kommer nye ansigter til. Jannie holder foredrag om Ubuntu i Risskov i næste uge.

7.2 Status hos Sønderborg/Aabenraa

Alt vel. Der kommer ofte omkring 20 til installfesterne og de hænger 60-80 plakater op før begivenhederne.

7.3 Status hos Ubuntu Esbjerg

Stille fremgang. Kenneth har fundet et lokale og nogle maskiner, som han kan bruge. Han forventer ikke meget fremgang i december.

8. Eventuelt

Jannie spørger, om nogen ser på Google-kalenderen, der ikke virker og hvordan det går med at rykke den frem på forsiden.
Daniel nævner, at Lars Tørnæs meldte sig sidste gang til at se på kalenderen, men der er ikke meldt noget nyt siden da.
Anders fortæller, at han er i gang med at opgradere forummet til phpBB 3.1. Det kan forhåbentlig hjælpe på nogle af problemerne. Han siger også, at de skal bruge en person, der oplever problemet med permanent udelukkelse, så vi kan finde årsagen. Daniel meldte sig som forsøgskanin.
Nicky meddeler, at vi snart får behov for en pladsudvidelse på hjemmesiden pga. de mange billeder, der lægges på.
Daniel spurgte om, hvornår folk ønskede næste møde. Der var stemning for at holde det d. 16. december.

Mødelog kan findes her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *