IRC-møde 28. oktober 2014

, ,

1. Mødedeltagere

lars_t_h – Lars Tørnes Hansen, bestyrelsesmedlem
Blueeyez – Kenneth, Esbjerg, grundlæggeren af Ubuntu Esbjerg
Blfriis – Brian Friis, Randers
Momsemor – Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten
Zilvador – Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt
joevser – Joe Ville Serber, Faxe
Ubuntubruger9 – Heine, Aalborg
thelligsoe – Torben Helligsø, Århus
CybergeekDK – Michael Madsen, Århus
simmdk – Simon Justesen, Randers
henning3
AJenbo – Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem

2. Dagsorden

Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent
Godkendelse af referat fra sidste gang
Behandling af indkomne forslag
Foreningens økonomi
Lave ny Adsense-konto (nicky er i gang)
Lave donationsside eller -knap på hjemmesiden
Legater: Nogen ideer eller muligheder?
Opfølgning: Christian Arvai spurgte datamatikere på en FB-gruppe efter forslag.
Status på lokalforeninger
Status hos Aarhus/Randers/Favrskov
Status hos Sønderborg/Aabenraa
Eventuelt

3. Navnerunde samt valg af dirigent og referent
Daniel stillede som den eneste op til begge poster.
4. Godkendelse af referater fra sidste to gangeBegge referater godkendt uden kommentarer

5. Behandling af indkomne forslag

Kjeld Stormskær fra Aarhus har stillet et forslag om, at aktivitetskalenderen for møder bliver rykket frem på forsiden af ubuntudanmark.dk, så besøgende nemmere kan få overblik over kommende aktiviteter. Det kan også hjælpe med til at styrke fremmødet.
Der var generel enighed om forslaget og Daniel nævnte, at det kunne laves i sammenhæng med Henning Wangerins eksperimenter med at lave en samlet kalender for Ubuntu Danmark. Henning var ikke selv til stede til mødet, så vi kender ikke status på dette.
Jannie nævnte, at hun er enig i forslaget og i øvrigt gerne vil beholde Google-kalenderen.
Lars bemærkede, at det også kunne være en ide med et link fra forummet til kalenderen såvel som næste planlagte aktivitet.
Der blev snakket lidt om hvordan man får mødenotifikationer, bl.a. gennem Google, Facebook og nyhedslister. Det blev foreslået at oprette et link til bestyrelsesmødet på G+ også. Daniel tilbød at gøre det til næste gang.
Det blev foreslået at lave maillister for de enkelte afdelinger. Det kom frem at Aarhus har en lokal mailliste og at ingen andre havde planlagt at lave en. De bruger mest Facebook til at indkalde til møder.
Torben foreslog at lave en formular til indsendelser af foreslag og ideer. Lars mente, at forummet har noget indbbygget, vi kunne benytte. Lars nævnte, at man også kunne bruge en RSS-feed. Han meldte  sig til at implementere ideen.

6. Foreningens økonomi
6.1 Lave ny Adsense-konto (nicky er i gang)

Nicky mødte desværre ikke op, så status på en nye Adsense-konto udestår. Daniel skriver til ham.
Det blev foreslået at opkræve gebyr fra medlemmer, men det blev dog ikke set som en realistisk løsning, da foreningen har en meget løs medlemsstruktur og endda har udfordringer med at tiltrække flere medlemmer. Afdelingsbetalingen var en anden løsning, men det ville virke som at straffe afdelinger, da de er stort set selvstændige i deres arbejde.
Donation blev også nævnt, hvilket blev vendt på et senere punkt på mødet.
Anders bemærkede, at han har en Adsense-konto med 590 kroner på, som han gerne vil overdrage til foreningen, hvis Nicky endnu ikke har en løsning klar.
Simon tilbød at kigge nærmere på legater og andre organisationer, der kan støtte os.
Anders nævnte, at det er forsøgt før, men uden held. Adsense er det eneste, der er tiden værd.
Det blev i øvrigt bemærket, at der allerede findes en donationsside på vores hjemmeside
Paypal blev umiddelbart afvist som en løsning, da det er en betalingsløsning og noget mere besværligt.
Det blev foreslået at lave en knap til donation fra Ubuntu Danmarks forside. Anders tilbød at lave den.
Kenneth henviste til ubuntuesbjerg.dk, hvor han har sat en knap i toppen af alle siderne.
Jannie foreslog at vente med at tage den beslutning til næste møde, så foreslag kan fremsættes først og vi kan stemme.

Anders fremsatte følgende forslag til afstemningspunkter til næste møde:
1. Doner-knap (link til donationssiden) øverst i panelet på forsiden og atikler.
2. Doner-knap (link til donationssiden) på den tomme reklameplads på forummet
3. Nogen med adgang til foreningens konto opsætter en Paypal og link/knap blive tilføjet til donationssiden.
4. Daniels (Zilvadors) MobilePay-konto bliver tilføjet til donationssidenLars foreslog yderligere at lave en tekst under donationsknappen, hvor der står, at man meget gerne må donere, hvis foreningen hjalp med at løse et problem.
Kenneth foreslog at sætte donationsknappen i stedet for hjælp-knappen på siden og sætte hjælpeteksten i forummet.
Jannie foreslog også at lave et opslag i forummet for at høre yderligere forslag.
Lars’ og Kenneths forslag bliver tilføjet afstemningen til næste gang.

    6.2 Lave donationsside eller -knap på hjemmesiden
Blev diskuteret i det ovestående.

    6.3 Legater: Nogen ideer eller muligheder?
Simon tilbød at se på muligheder til næste gang.

Der kom nogle få ideer, som Simon noterede og senere vil arbejde videre med.6.4 Opfølgning: Christian Arvai spurgte datamatikere på en FB-gruppe efter forslag.

Da Christian ikke deltog på mødet, udskydes punktet til næste gang.

7. Status på lokalforeninger
7.1 Status hos Aarhus/Randers/FavrskovJannie beretter om Randers, at de har holdt release-party med god deltagelse. Det er delt billeder.
Torben sagde, at det går stille og roligt i Aarhus. Folk er glade for at komme.
Lars spurgte om mulighed for at lægge de modtagne billeder op på hjemmesiden. Daniel kigger på det. Lars kom selv til forslag til, hvordan det kunne gøres, samt tilbud om serverplads.

7.2 Status hos Sønderborg/Aabenraa

Ingen fra området var tilstedeværende, så punktet udgik.

8. Eventuelt

Kenneth blev spurgt om hans nystartede forening Ubuntu Esbjerg. Det går stille og roligt frem og der er stadig ikke åbnet helt op officielt. Han laver hjemmeside og forsøger at starte samarbejde med andre grupper. Kjeld Stormskær har også hjulpet til.

Kenneth nævnte også, at han har hostingplads på en server, hvis det skulle blive nødvendigt.
Daniel nævnte, at Ubuntu-bøgerne, som blev omdiskuteret ved sidste møde, er sendt henholdsvis til Aarhus-gruppen og Sønderborg.
Til sidst nævnte Daniel, at han havde modtaget en klage om, at hjemmesiden siger, at ens IP permanent er udelukket fra siden, hvis man trykker på ‘Afdelinger’ på ubuntudanmark.dk. Det er bekræftet fra flere sider. Anders siger, at det er et bekendt problem og at Nicky har arbejdet med det. Jannie sagde, at hun ville bringe det videre til ham.

Mødelog kan findes her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *