Referat af generalforsamling 15. april 2012

, ,

1. mødedeltagere

 • pixiarvai, Christian Arvai, 37 år, Holeby-Lolland, Redaktør i forum
 • laoshi, Flemming Christensen, 64 år, Vejle, redaktør i forum
 • sbc, Søren Caspersen, 31 år, København, Formand for foreningen
 • nicky441, Nicky Thomassen, 29 år fra Helsingør og teknisk administrator i forum
 • ajenbo, Anders Jenbo, 28 år, Vanløse, administrator i forum og bestyrelses medlem
 • o-k-mose, Ole Mose, Hadsten
 • wangerin, Henning Wangerin, 43, Sønderborg, formand i alslug
 • buddig, Henning Buddig, 61 år
 • Ubuntubruger8, momsemor

2. Valg af ordstyrer og referent
sbc blev valgt som ordstyre og referent, men af tidshensyn er referatet skrevet af nicky441.

3. Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af LoCo kontakt
 • Eventuelt

4. Valg af stemmetællere
wangerin og pixiarvai meldte sig frivilligt, og blev af sbc mindet om, at stemmeret kun er givet til medlemmer af ubuntu-dk jvf. Launchpad

laoshi foreslog at nicky441 stilte op som bestyrelsesmedlem, hvilket blev vedtaget med alle for.

5. Formandens beretning
“Jeg vil dele min beretning op i tre dele, med fokus på vores forum, de ting som gik knapt så godt det sidste års tid og til sidst de ‘nye’ Ubuntu okalgrupper.

Forumet (og hjemmesiden) er fra mit synspunkt vores største aktiv. Her kan brugere få hjælp og support til installation og brug af Ubuntu. Der har i årets løb været en mindre ændring i redaktørteamets sammensætning, men fra brugernes synspunkt tror jeg dette er sket ganske ubemærket og fra mit synspunkt kører forumet fantastisk.

Det sidste års tid har vi haft opstart af både Ubuntu Aarhus og Ubuntu København. Desværre er begge afdelinger holdt op med at afholde møder igen. Forhåbentlig får begge afdelinger vind i sejlene på et senere tidspunkt. Yderligere har vi for første gang i mange år ikke haft en stand på Open Source Days. Det fortæller måske lidt om vores aftagende aktivitetsniveau.

Endelig vil jeg nævne det arbejde med Ubuntu som foregår i forskellige LUGs og lokalgrupper, som f.eks. Ubuntu Randers. Hvor vi tidligere har lavet relativt store arrangementer, f.eks. i forbindelse med nye udgivelser, kan det være at vi er på vej mod en situation, hvor det er mindre (men oftere) møder i lokale afdelinger/LUGs hvor vores aktiviteter ligger.”

wangerin er enig i at fremtiden vil give færre arrangementer.

ajenbo nævner at forummet mangler at blive opdateret, og opfordrer alle interesseret til at kigge på koden.

(momsemor logger på)

6. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet kan ses her.

wangerin spørger ind til om noget af overskuddet ikke burde gå til selvreklame. sbc er enig, men påpeger at der mangler hænder til at udføre arbejdet.

Regnskabet bliver godkendt med alle stemmer for, og det bliver noteret, at en revisor bør se på det nye regnskab ved udgangen af regnskabsåret, da det ikke blev gjort for det sidste regnskabsår.

7. Behandling af indkomne forslag
sbc stiller forslag om at nedbringe foreningens beholdning til 1000 kr (fra 8.589,67 kr.) inden udgangen af november 2012, fx ved donationer. Der er bred enighed om at nedbringe beholdningen, men enig opnås endeligt om kun at nedbringe beholdningen til 3000 kr.

Det overvejes at donere til dansk-gruppen, bruge penge på Google- og Facebook-reklamering, lokaleleje samt at sende reklamemateriale ud til fx computer-forretninger.

Enighed opnås om, at lade den nye bestyrelse tage endelig beslutning.

8. Godkendelse af budget
Det oprindelige budget kan ses her.
Efter en kort diskussion, bliver et budget godkendt, som har en ekstra post til 5000 kr., hvis formål den nye bestyrelse kan disponere over.

9. Valg af bestyrelse
Ingen kommentarer til det her punkt.

10. Valg af bestyrelsesformand
Søren Caspersen stiller op; alle stemmer for.

11. Valg af kasserer
Christian Arvai stiller op; alle stemmer for.

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Der er 5 kandidater der stiller op

  Anders Jenbo
  Henning Wangerin
  Henning Buddig
  Jannie
  Nicky Thomassen

De tilstedeværende bliver mindet om at man hver er stemmeberettiget til to stemmer. Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.

Bestyrelsesmedlemmerne blev valgt ind med

 • Jannie 7 stemmer
 • Anders Jenbo 5 stemmer
 • Henning Buddig 4 stemmer

og de 2 supplanter med

 • Henning Wangerin 2 stemmer
 • Nicky Thomassen 0 stemmer

13. Valg af revisor
Der er ingen opstillede kandidater, men wangerin ringede til alslug’ kasserer, Poul Erik Lauridsen, som stilte op og blev valgt med alle stemmerne for.

14. Valg af LoCo kontakt
Flemming Christensen stiller op; alle stemmer for.

15. Eventuelt
En række af mindre detaljer, som fx tilføjelse af punkter til Google-kalenderen, blev diskuteret, men intet officielt.

Mødeloggen kan læses her.


Ét svar til “Referat af generalforsamling 15. april 2012”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *