Referat af irc-møde 21. april 2012

,

1. mødedeltagere

 • sbc (Søren Caspersen, bestyrelsesformand)
 • buddig (Henning Buddig, bestyrelsesmedlem)
 • Ubuntubruger1, momsemor (Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem)
 • pixiarvai (Christian Arvai, kasserer og forum-red)
 • wangerin (Henning Wangerin, supplant)
 • nicky441 (Nicky Thomassen, supplant og forum-admin)

2. Valg af ordstyrer og referent
sbc blev valgt som ordstyrer og Nicky som referent.

3. Dagsorden

 • Hej og velkommen
 • Valg af referent
 • Kommunikationsform(er) for bestyrelsen
 • Reklamer i forbindelse med 12.04 (google+, facebook, andet?)
 • Overvejelser om VPN server
 • Donation til Dansk Gruppen
 • Næste møde / plan for det vidre arbejde.
 • Eventuelt

4. Kommunikationsform(er) for bestyrelsen
Der blev diskuteret frem og tilbage imellem et lukket forum, IRC, almindelig mail og epost-liste.

Konsensus blev nået, så den nye bestyrelse fremover vil bruge

 • Et åbent bestyrelses-forum til det daglige arbejde,
 • IRC til møde en gang om måneden som hidtil, og
 • enten almindelig mail, eller måske epost-liste, til sager der haster, eller ikke bør diskuteres offentligt.

Det nye forum er sat op, så det kun er bestyrelsen der kan starte emner, imens at tilmeldte brugere af forummet, kan kommentere på emnerne.

5. Reklamer i forbindelse med 12.04 (google+, facebook, andet?)
Enighed blev nået om at afsætte 500 kr til at reklamere via Google og Facebook, imens de nærmere detaljer ikke blev sat på plads, da omstændighederne for at målrette reklamerne bør undersøges nærmere. Punktet vil blive taget op igen på næste møde.

6. Overvejelser om VPN server
Der har siden det sidste nedbrud hos vores hosting-firma, været et ønske om at skifte til en service som

 • Er mere stabil
 • Generelt set er hurtigere

I den forbindelse er det blevet forslået, at Ubuntu Danmark skifter sin nuværende hostingløsning ud med en VPS.

VPS (Virtuel Private Server) er en løsning, hvor man lejer en komplet installation af fx Ubuntu på nettet, og så bliver tildelt en mængde af ressourcer. På plus-siden er stabilitet (det kommer selvfølgelig an på hosting-firmaet), hastighed og fleksibilitet, imens at minussiden har forøget kompleksitet og pris.

Der er dog enighed i bestyrelsen om, at en VPS er den rigtige vej at gå, men da der er en del detaljer der skal sættes på plads, og forummets anden administrator ikke var tilstede ved mødet, er beslutningen blevet udskudt til næste IRC-møde.

Det er uddybende info her.

7. Donation til dansk-gruppen
Bestyrelsen er enige om at dansk-gruppens arbejde er vigtigt for Ubuntu, men der er har indtil videre været en mangel på konkrete forslag som foreningen kan donere til. Så punktet holdes åbent, og sagen undersøges igen ved næste møde, hvor der evt. afsættes et beløb til fremtidige donationer.

8. Næste møde / plan for det vidre arbejde
Der arbejdes videre med de punkter nævnt her.

9. Eventuelt
For at holde styr på de konti som bestyrelsen og forummets moderatorer har adgang til, opretter wangerin et delt Google-dokument.

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om, hvordan kasseren bedst håndtere foreningens penge, og der vil til næste møde blive undersøgt muligheden for, at oprette en foreningskonto.

Næste møde vil blive holdt mandag d. 30 april, kl. 20 på IRC-kanalen #ubuntu-dk-moede

Mødeloggen kan ses her.


Ét svar til “Referat af irc-møde 21. april 2012”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *