Generalforsamling 26. april 2015

, , ,

Fulde log kan findes her:
http://irclogs.ubuntu.com/2015/04/26/%23ubuntu-dk-moede.html
Dagsorden kan også findes her:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/

Tilstedeværende:
Blueeyez - Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg
Blfriis - Brian Friis, Randers
Momsemor - Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten
nicky - Nicky Thomassen, forum- og sideadministrator
AJenbo - Anders Jenbo, København, bestyrelsesmedlem
Zilvador - Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt
Klaus Rasmussen - Redaktør, Nyborg
Wangerin - Henning Wangerin, Sønderborg, formand for AlsLUG
neglesaks - Peter Perlsø, Kasserer, Lyngby
Chrisian Arvai - redaktør
sbc - Formand, Odense
Lars Tørnæs Hansen, bestyrelsesmedlem
Futte - Flemming Jensen, Brønderslev
Dagsorden:
Valg af ordstyrer og referent
Søren stillede op og blev valgt til at være ordstyrer.
Daniel stillede op og blev valgt som referent
Valg af stemmetællere
Daniel og Peter stillede op.
Regnskabsaflæggelse
Peter berettede om regnskabet. Hoveddele var hosting af hjemmeside og forum samt donationer, bl.a. fra DKUUG to 2000kr.
Daniel bemærkede, at foreningen stadig ikke har taget stilling til DKUUG's tilbud om at benytte deres serverplads.  
Nicky og Lars nævnte enkelte krav, men diskussionen blev udskudt uden aktioner.
Behandling af indkomne foreslag
Første forslag var en rettelse af to stavefejl i vedtægterne, der blev vedtaget med 9 for og 0 imod.
Andet forslag var en forkortelse af tidsfrister nødvendige for at indsende forslag til bestyrelsesmøder og til at lave vedtægtsændringer med. Der blev stillet spørgsmål til formuleringen af og afstemningen blev udskudt.
Anden del af andet forslag angik muligheden for at kandidere til bestyrelsen under generalforsamlinger. Det blev vedtaget med 7 for og 0 imod.
Tredje forslag angik ændring af tidsperioderne, som bestyrelsesmedlemmerne sidder i, så der ikke kan stiftes en bestyrelse udelukkende af nye medlemmer. Det blev diskuteret mht. om det kan demotivativere opstillere. Forslaget blev vedtaget med 5 for og 2 imod.

Godkendelse af budget
Budgettet for 2015 blev præsenteret med regnskab. Det blev nu godkendt.
Valg af bestyrelse

I kraft af det tredje forslag, det blev vedtaget, er det kun dele af bestyrelsen, der var på valg:

Valg af kasserer – Blueeyex stillede op og blev enstemmigt valgt.
Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer – Den nuværende bestyrelse blev genvalgt og nicky blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.
Valg af suppleanter – der var ingen, der stillede op som suppleanter.
Valg af revisor – neglesaks stillede op som revisor
Valg a LoCo-kontakt – ingen stillede reelt op, men Daniel gik med til at beholde posten.

 

Eventuelt
Lars spurgte om der skulle afholdes en esktraordinær generalforsamling for at se på forslaget, der skulle ændres. Der kom intet svar.
Daniel spurgte om status på Adsense, men Anders sagde, at det ikke var muligt at fortsætte, da Google har bandlyst reklamer på vores domæne og ikke vil høre på os.
Daniel spurgte også om, hvad der kunne gøres med spørgsmålet om serverplads. Anders mente, at der ikke var tid til det lige nu. Ingen andre kommentarer.
Jannie spurgte, om indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling. Søren svarede, at den er på to uger
Daniel meddelte, at han gerne ville overdrage ansvaret for at indkalde og arrangere bestyrelsesmøder fremover. Søren og Anders tilbød at tage over.
Lars påpegede, at letsencrypt.org gerne vil give gratis certifikater, hvilket kunne lette regnskabet for en udgift.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *