IRC-møde 27. januar 2015

, ,

1. Mødedeltagere

Zilvador – Daniel Ejsing-Duun, København, loco-kontakt
Blueeyez – Kenneth, Esbjerg, formand for Ubuntu Esbjerg
Blfriis – Brian Friis, Randers
Klaus Rasmussen – Redaktør, Nyborg
neglesakz
Wangerin – Hennign Wangerin, Sønderborg, formand for AlsLUG
sbc – Søren fra Odense, Formand
askhl – oversætter
Futte –

2. Dagsorden
– Formalia
-Godkendelse af referat fra sidste gang
-Status på igangværende aktiviteter
-Global Jam
-Status på lokalforeninger
-Planlægning af generalforsamling
-Eventuelt

3. Navnerunde samt valg af dirigent og referent

Daniel stillede som den eneste op til begge poster.

4. Godkendelse af referater fra sidste gang

Referatet blev godkendt uden kommentarer

5. Status på igangværende aktiviteter

Igangværende og afsluttede aktiviteter blev gennemgået. Søren ville gerne se på Swipp-kontoen og evt. Paypal til hjemmesiden til næste gang.

6. Global Jam

Datoen for Global Jam blev meddelt og folk blev opfordret til at deltage.

7. Status på lokalforeninger
Status hos Aarhus/Randers/Favrskov/Risskov

Randers (Blfriis) var repræsenteret til mødet. Det går godt og der kommer stadig nye til.

Status hos Sønderborg/Aabenraa

Aabenraa er blevet lukket ned pga. dårlige lokaleforhold. Til gengæld åbnes der op i Feldsted fra d. 14. februar.

Status på Esbjerg
Kenneth har købt nogle bærbare til at vise Ubuntu frem på. Senere vil selve fremvisningen foregå.

 8. Dato for næsten generalforsamling

Datoer blev diskuteret. D. 26. april kl 16:00 passede de fremmødte bedst.

  9. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Mødelog kan findes her.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *