Referat af generalforsamling d. 26 maj 2014

, ,

1. mødedeltagere

 • Momsemor (Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem, Hadsten)
 • nicky441 (Nicky Thomassen, forum-admin, Helsingør)
 • Christian_arvai (Christian Arvai, redaktør og kasserer)
 • sbc (Søren Caspersen, bestyrelsesformand, København)
 • SlayeRDK (Kim R. Hansen, København)
 • Zilvador (Daniel Ejsing-Duun, LoCo-kontakt og suppleant i bestyrelsen, København)
 • wangerin (Henning wangerin, formand i Alslug, Sønderborg)
 • Martinjo84 (Martin Jørgensen, Kolding)
 • ajenbo (Anders Jenbo, forum admin, Vanløse)
 • buddig (Henning Buddig, Ubuntu Aarhus og bestyrelsesmedlem)
 • lars_t_h (Lars Tørnes Hansen)
 • thelligsoe (Torben Helligsø, Ubuntu Aarhus)
 • neglesaks (Peter Bjørn Perlsø, FOSS hangaround)
 • folf (Folmer Fredslund, ubuntubruger)
 • Klaus_Rasmussen

2. Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand
  2. Valg af kasserer
  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Valg af LoCo-kontakt
 • Eventuelt

3. Valg af dirigent
sbc dirigerer.

4. Valg af dirigent
Zilvador referer.

5. Valg af stemmetællere
wangerin og Zilvador blev valgt.

6. Formandens beretning

sbc meddeler, at året har været relativt stille. Der sker mest omkring Aarhus og Sønderborg og på forummet.

Buddig beretter herefter om deres møder hver 14. dag i Aarhus, Randers og Hadsten. Jannie, Kjeld, Henning buddig og Brian Friis er blandt de drivende kræfter.

Zilvador fortæller, at der har været mange nye ideer og initiativer, men der mangler arbejdskraft. Desuden er foreningen blevet godkendt til at fortsætte som Ubuntu LoCo.

lars_t_h bemærker, at forumaktiviteten er steget.

wangerin nævner, at der er månedlige installfester og linux-aftener skiftevis i Sønderborg og Aabenraa og at de har været i radioen.

thelligsoe siger, at de taler med Aarhus bibliotek om at komme med i deres publikation “Mere om IT”.

sbc afslutter med at foreslå, at foreningen er villig til at hjælpe de lokale foreninger med økonomisk støtte.

7. Regnskabsaflæggelse

Udskudt til næste møde pga. eksamener.

8. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

9. Valg af formand
sbc stilte op som den eneste og blev valgt ind. Ingen stemte imod og det blev ikke set som nødvendigt at tælle stemmerne.

10. Valg af kasserer

Christian Arvai tilbyder at genopstille, men vil helst undgå. Efter lidt forklaring af postens opgaver, melder neglesaks sig som kandidat og bliver i stedet valgt ind. Igen var der ikke behov for at tælle stemmer.

11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Lars_t_h, thelligsoe og ajenbo ønsker at være suppleanter og Zilvador og Momsemor stiller op som bestyrelsesmedlemmer. lars_t_h går med til at blive fuldt ud bestyrelsesmedlem i stedet. Der blev ikke foretaget stemmetælling.

Bestyrelse: Momsemor, Zilvador, lars_t_h.

Suppleanter: Ajenbo, thelligsoe

12. Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Christian Arvai meldte sig som revisor.

13. Valg af LoCo-kontakt
Zilvador stilte op som den eneste, men nævnte dog, at han gerne ville have en person med mere overskud på posten. Han blev enstemmigt valgt ind. Der blev ikke foretaget stemmetælling

14. Eventuelt

Momsemor forespurgte status på Ubuntu-DVD’er og Zilvador meddelte, at de var modtaget. Der blev derefter afgivet bestillinger fra de tilstedeværende.

Momsemor foreslog derefter at rykke de månedlige IRC-møder til tirsdag, da de så ikke er hindret i at deltage pga. deres Ubuntu-møder. Det blev vedtaget uden indvendinger.

Mødeloggen kan ses her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *