Referat af irc-møde mandag 9. januar 2012

, , ,

1. Deltagere:

<sbc> Søren Caspersen, København, 29 år, formand for foreningen af danske Ubuntubrugere
<laoshi> flemming christensen, vejle, 63 år, forumred.
<tabac> Thomas Ammitzbøll-Bach, København
<Blfriis> Brian Lund Friis, Randers
<kjoller> Niels Kjøller Hansen, nu København igen, 29 år
<must> Ole Amstrup, Kbh
<ajenbo> Anders Jenbo, Kbh.
<wangerin> Henning Wangerin, Sønderborg, formand for Alslug
<jarlen> Jesper Jarlskov, 25, København
<pel> Poul

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Valg af ordstyrer og referent
<sbc> valgt som ordstyrer, <laoshi> som referent.

4.Godkendelse af referat af sidste møde
Referatet blev godkendt.

5. Siden sidst:
a. <laoshi> berettede om Forum:
Der er nu 100553 indlæg i 14042 emner, og 5299 tilmeldte brugere. Lidt forsinket har vi fundet ud af at forum har haft 5-års fødselsdag. Det blev oprettet 13 sep 2006, 15:35. Begivenheden er nu indført i Ubuntudanmarks kalender, så vi ikke glemmer årsdagen igen!
Der er sket ændringer i gruppen af adm. og red.: eitreach, som ikke har været aktiv i en længere periode, er trådt tilbage som adm. I stedet er Ajenbo blevet superadministrator, og TitanusEramius er trådt til som administrator. christian.arvai og laoshi er fortsat redaktører, men i øvrigt deltager også begge adm. i den daglige support og det redaktionelle arbejde. For øjeblikket kører det som det skal, men vi vil nok inden for de næste par måneder se os om efter en tredje redaktør.
Vi har tidligere haft et månedens emne i Off-topic, men det er snart længe siden. I januar har vi så startet med en ‘månedens tech-tråd’ – første gang om bits og bytes. Nyt emne kommer i februar – og så må vi se hvilke emner folk gerne vil have diskuteret. Forslag modtages gerne.
Der har været forslag om at oprette underfora for guides til de forskellige *buntu-varianter. Det mener vi ikke vil fremme overskueligheden. Men ønsket bliver nok løst i og med vores seneste initiativ vedr. guides, hvor vi lægger dem ind som artikler på hjemmesiden og tagger dem, så de bliver til at finde. Christian har allerede flyttet flere af sine guides fra freedomnotbeer.dk til forum, og thj01 flytter også sine guides.
Underfora til serverspm. er ved at komme lidt i gang. Der er 2 guides og 6 supporttråde.
Der er nu også oprettet et forum for zorin-os, med Blfriis som hovedmanden. De har bedt om assistance, og har også fået tilbud om det – bl.a. med genbrug af dele af christians guides.
Spm. om java – efter udfasningen af sunjava fra Ubuntu – har fyldt en del i den forløbne periode. Det ser ud til at vi har fået nogenlunde styr på det, men det er stadig et lidt rodet problemfelt.
<ajenbo> Det vi mangler mest med java pt. er en god let guide til installation af Sun Java for dem der stadig kræver den udgave til deres arbejde/spil
<wangerin> Jeg har rodet med et script som løser problemerne med at smidt sun-java od, og få jonjdk og icedtea til at gøre i stedet for.
Wangerin lovede at kigge indenfor i Forums sandkasse, hvor vi arbejder med java-optimerings-scripts.

b. <sbc> orienterede om Ubuntucafe
Der er desværre ikke så gode nyheder om Ubuntucafe i København. Som soundpartner nævnte ved sidste møde,så har vi ikke noget sted at være, og vi er ikke så mange aktive, så indtil videre sker der vist ikke rigtig noget på den front (indtil noget tager stafetten og gør noget ved det). Teksten om Ubuntu Kbh. på hjemmesiden skal rettes til. Ajenbo tager sig af det.
<tabac> skal “cafe” være på en cafe, eller er det bare et sted at være?
<sbc> tabac: Det er ikke et krav. Men vi vil gerne have noget ‘folkeligt’, hvor folk føler sig velkomne.
<must> Nævnte at Cafe Cadeau på HC Ørstedsvej 28c i Kbh. kunne være et godt mødested – www.cafecadeau.dk

c. Lokalafdelinger
<wangerin> Vil gerne have en link fra hjemmesiden til ALS-lug, selv om det ikke er egentlig lokalafdeling. Man arbejder
med det samme mål og koncentrerer sig i praksis om Ubuntu. Der var tilslutning til forslaget. Ajenbo opretter link og giver skriverettigheder til Wangerin. <wangerin> Gjorde opmærksom på installfest lørdag 14.ds. i Aabenraa. Se mere på www.alslug.dk

<Blfriis> takkede for opbakningen til zorin forummet og orienterede fra Ubuntu Randers. Man holdt årets første møde torsdag 5. januar med den største tilslutning til dato, trods et par sygefravær. Der blev installeret ubuntu på et par ældre pc, og brugerne var begejstret for at der var liv i de gamle maskiner

d. <laoshi> orienterede om lernid. Status fra laoshi og pixiarvar er uforandret, dog er Wangerin kommet lidt videre. Vi opfordrer interesserede til at byde ind.

6. Reklamemateriale
Se nærmere. Punktet bortfaldt, da TitanusEramius, som står for det, var fraværende pga. arbejde.

7. Precise Pangolin
Intet nyt fra planlægningen i København. Vi håber der kommer til at ske noget. <sbc> og <soundpartner> arbejder videre med sagen.
I Sønderborg/Aabenraa-området skulle der gerne ske noget i forbindelse med installfest i maj. <wangerin> arbejder videre med sagen.
I Randers regner man med at snakke videre om det på næste møde.

8. Evt.
<laoshi> orienterede om flytning af guides til hjemmesiden. Ud over indsatsen fra red. og adm. er det lykkedes at få thj01, zob og Jesper Tage med til at være aktive i “Artikler > Guides”. Vi opfordrer alle guide-skrive-interesserede om at slutte op om initiativet, som har til hensigt at få centraliseret så mange guides som muligt på vores egen hjemmeside.

<kjoller> Har deltaget som repræsentant for Ubuntu Danmark i mødet om ‘fælles-kalender-noget’ for open source miljøet i Danmark.  Han kommer med referat efterhånden som der foreligger noget mere konkret.

Næste møde: mandag d. 30 januar kl. 20 – på #ubuntu-dk-moede

Mødelog

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *