Referat af ekstraordinær generalforsamling

Bidrag til Projektet Ubuntu - her koordinerer vi noget af arbejdet.
sbc
Forfatter
Indlæg: 189
Tilmeldt: 1. maj 2007, 20:57
IRC nickname: sbc
Geografisk sted: Odense

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Indlæg af sbc »

Hej alle

Nedenfor kan I finde referat af den ekstraordinære generalforsamling.
Jeg har ikke skrevet alle de 17 ændringsforslag til vedtægterne ind i
referatet. Det er sikkert lettere at læse referatet hvis man har dem
ved siden af. De kan findes her:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Fore ... %20nr.%201

Jeg har så vidt muligt prøvet at skrive et par stikord om hvert
forslag, så man kan se hvad det handler om, men for den præcise ordlyd
henvises til de konkrete forslag.
Der er også et kort oprids af samtalen vi havde om hvert forslag (i
den udstrækning det gav mening at have med).

Hele loggen for mødet kan i øvrigt ses her:
http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2010 ... moede.html


Jeg vil senere i dag (forhåbentlig) rette wiki'en til, så vores
vedtægter er opdateret i henhold til generalforsamlingens beslutning.


Mvh.
Søren


Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af danske
Ubuntubrugere, søndag d. 3. oktober 2010.

Fremmødte:

sound-vaio Michael
eitreach Christoffer
sbc Søren


Dagsorden:
1 Hej og navnerunde
2 Valg af dirigent
3 Valg af referent
4 Valg af stemmetællere
5 Behandling af ændringsforslag til vedtægterne


1 Hej og navnerunde (og tjek af medlemskab af foreningen)

Alle tre fremmødte præsenterede sig, og det blev tjekket at de var
medlemmer af foreningen og dermed havde stemmeret.

2 Valg af dirigent.

Søren blev valgt.

3 Valg af referent

Søren blev valgt.

4 Valg af stemmetællere

Michael og Christoffer blev valgt

5 Behandling af ændringsforslag til vedtægterne


Forslag 1 (Fjerne reference til Communiti council)

Michael fremførte at vi stadig kan miste status af officiel LoCo, og
mente derfor at teksten ikke bør fjernes.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
1 imod


Forslag 2 (Tilføjelse af Linux, Fri og Open Source software i
formålsparagraffen)
Der var opbakning til forslaget, men det blev nævnt at det måske kunne
have været formuleret mere elegant. Der fulgte en kort debat om hvilke
type spørgsmål der var velkomne på vores forum.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 3 (tilføje support og 'samle under fælles tag' til formålsparagraf)
Der var bred opbakning til forslaget. Selvfølgelig skal vi lave
frivillig support.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 4
Michael mente at forslaget var et skridt i den forkerte retning, da
han gerne ser mulighed for firma-medlemskaber eller at andre
foreninger kan være medlemmer.
Christoffer og Søren påpegede at vores nuværende vedtægter ikke rummer
mulighed for denne type medlemskaber. Begge var dog tilhængere af
muligheden for at andre end enkelt-personer kan være medlemmer af
foreningen. Der blev opfordret til at formulere
vedtægtsændringsforslag som åbner for disse muligheder.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
1 imod


Forslag 5 (Fjerne krav om underskrift af CoC)

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 6 (Fjerne kontingent)
Ved dette punkt havde vi en længere diskussion om kontingenter. Der
var enighed om forslaget om at afskaffe dem nu, men på længere sigt
kunne det være rart med muligheden for at indføre et kontingent, uden
at skulle igennem vedtægtsændringer.
Muligheden for differentieret kontingent blev også nævnt. Det er klart
at dette vil kræve (endnu) en større ændrig af vores vedtægter.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 7 (fjerne at vi har medlemmer i alle aldre)
Efter en længere diskussion om det fornuftige i specifikt at nævne
hvilke medlemmer vi gerne vil have i foreningen og hvad det er
nødvendigt at skrive i vedtægterne gik vi til afstemning.

Forslaget blev forkastet med stemmerne:
0 for
2 imod


Forslag 8 (Fjerne reference til kontingentbetaling)
Der henvises til overvejelserne i behandlingen af forslag 6.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 9 (udmeldelse)
Michael fremførte at det kan være uheldigt at man kan melde sig ind og
ud løbende.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
0 imod


Forslag 10 (Kontingent igen)
Der blev igen argumenteret for og imod at nævne kontingent i vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
1 imod


Forslag 11 (eksklusion)

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 12 (Møde og stemmeret til generalforsamling)
Michael gjorde opmærksom på at denne del af vedtægterne er meget
problematisk. Både som vedtægterne er nu og med denne ændring vil vi
formelt skulle lukke generalforsamlingen for alle ikke-medlemmer af
foreningen. Alle fremmødte var enige om at dette er et problem, og der
bør formuleres et fornuftigt ændringsforslag til næste
generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 13 (fjerne kontingent)

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
0 imod


Forslag 14 (referent vælges til generalforsamlinger)

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
3 for
0 imod


Forslag 15 (skriftlig opstilling til tillidsposter)
Der blev talt frem og tilbage om forslaget ville få flere eller færre
til at stille op til f.eks. bestyrelsen. Det var der delte meninger
om.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
1 imod


Forslag 16 (Stemmeprocedure ved valg af bestyrelse)

Forslaget blev vedtaget med stemmerne:
2 for
0 imod


Forslag 17 (indkaldelse til bestyrelsesmøder udelukkende ved e-mail)

Forslaget blev forkastet med stemmerne:
0 for
1 imod


Herefter var der en kort samtale om hvilke vedtægtsændringer der
stadig er vigtige at få gennemført, og mulighederne herfor.

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i god ro og orden.