Bestyrelsesmøde 29. marts 2016

, , ,

Referat skrevet af Daniel

Fulde log kan findes her:
http://irclogs.ubuntu.com/2016/03/29/%23ubuntu-dk-moede.html

Dagsorden hej

  • Formaliteter
  • Godkendelse af referat fra sidste gang
  • Status på markering af Ubuntu 16.04 LTS i Aarhus
  • Valg af dato for Generalforsamling 2016
  • Eventuelt

Formaliteter

Søren er ordstyrer og Daniel skriver referat.

Godkendelse af referat fra sidste gang

Der var ikke noget referat fra sidste møde.

Status på markering af Ubuntu 16.04 LTS i Aarhus

Aarhus-holdet er i gang med planlægningen af en release-party for Ubuntu 16.04 LTS d. 24 april 2016 på DOK1 i Aarhus.
Efter tilbud om økonomisk støtte, forespørger Henning Buddig om penge til USB og forplejning på dagen.
Der blev godkendt et budget på 2000kr til udgifter i forbindelse med release-festen på DOK1.
Henning Wangerin berettede, at der var medvind i AlsLUG og at de vil deltage i Linuc Presentation Day d. 30 april
I forbindelse med denne begivenhed blev der bevilliget støtte på 1800 kr til opsætning af lysreklamer ved veje omkring Sønderborg.

Eventuelt

Datoen for den kommende generalforsamling blev fastsat til at være d. 21. eller 22. maj
Anders berettede, at man på hjemmesiden er ved at ooergå fra Google Analytics til Piwik
Der blev spurgt til vores gen-godkendelse som LoCo, men Daniel fortalte, at der ikke har været henvendelser fra Ubuntu i sagen.
Minidkz blev til sidst under mødet oprettet som redaktør på siden og forummet, da han havde til hensigt at rette op på forældede oplysninger på hjemmesiden.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *