Referat af generalforsamling d.27/05 2013

, ,

1. mødedeltagere

 • Momsemor (Jannie Udengaard, Hadsten)
 • nicky441 (Nicky Thomassen, forum-admin, Helsingør)
 • pixiarvai (Christian Arvai, redaktør og kasserer)
 • sbc (Søren Caspersen, formand, København)
 • SlayeRDK (Kim R. Hansen, København)
 • Guest36882 (Carsten Agger, Solbjerg)
 • Zilvador (Daniel Ejsing-Duun, Aalborg)
 • wangerin (Henning wangerin, formand i Alslug)
 • Martinjo84 (Martin Jørgensen, Kolding)
 • ajenbo (Anders Jenbo, forum admin, Vanløse)
 • buddig (Henning Buddig)
 • askhl (Ask Hjorth Larsen, postdoc, San Sebastián, Spanien)

2. Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budget
 • Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand
  2. Valg af kasser
  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Valg af LoCo kontakt
 • Eventuelt

3. Valg af dirigent og referent
wangerin dirigerer og nicky411 referer.

4. Valg af stemmetællere
ajenbo og sbc blev valgt.

5. Formandens beretning
“Det seneste år har fortsat den tendens vi har haft de sidste par år, hvor vi ikke laver og deltager i større nationale begivenheder.

Tilgenælde virker det som om at lokalafdelingerne i Jylland laver meget godt arbejde. Specielt skal fremhæves aktiviteten på Aarhus bibliotek (som jeg desværre ikke ved særligt meget om, da jeg sidder i København, og kun har læst enkelte beretninger og set billeder derfra).

Af forandringer / udfordringer for det kommende år vil jeg fremhæve to ting.
For det første er Canonical stoppet med at sponsorere DVD’er til LoCo teams. Så opgaven med at rundsende DVD’er får vi ikke længere (medmindre vi selv bruger penge på at købe DVD’er).
For det andet skal vi så vidt jeg forstår til “Re-approval” i 13.10 cyklen. Dette betyder at specielt vores kommende LoCo contact får nogle arbejdsopgaver, og jeg håber vi alle kan støtte op så opgaven bliver overkommelig. Jeg tror godt vi kan blive anerkendt igen, specielt fordi vi kan vise aktiviteten på Århus bibliotek frem.

Det er mit indtryk at vores forum fungerer og yder support/service til brugerne. Det mener jeg er positivt. Økonomisk er forumet vores største (og eneste?) indtægts-kilde. Det giver også anledning til en fast månedlig udgift, og jeg tror det er godt at få en debat om vores reklamer og generel finansiering.”

Det blev fremhævet, at der stadig udkommer DVD’er til Ubuntu LTS, og at det således kun er de mellemliggende udgaver, som Canonical ikke sender skiver ud til mere.

Guest36882 fremhævede desuden, at “aktiviteten med workshops på Aarhus Hovedbibliotek blev forestået af Ubuntu Randers. Go Ubuntu Randers! 🙂 “.

Beretningen blev vedtaget med 8 for, og ingen imod.

6. Regnskabsaflæggelse
“vi havde 990kr i underksud sidste år, men vi havde jo også aftalt at nedbringe kassebeholdningen, så det er jo fint nok.”

Forskellige forslag blev diskuteret omkring indkøb af skiver, og det resulterede i, at et nyt budget for 2013 blev udarbejdet.

Årsregnskabet for 2012 kan ses her.
Opdateret budget for 2013 kan ses her.

Både regnskabet og budgettet blev vedtaget med 9 for, og ingen imod.

7. Behandling af indkomne forslag
nicky441 stillede 2 forslag, som kan læses her.

Forslag 1, blokering af bestemte annoncører igennem Googles reklamer, blev vedtaget, under forudsætning af, at det er bestyrelsen som bestemmer hvilket annoncører der blokeres for. Det blev desuden vedtaget at blokere for Microsoft.

Forslag 2, indhentning af private annoncører, blev også vedtaget, under forudsætning af, at forslag 1 ikke brydes, og at det kun er et supplement til Googles reklamer.

8. Valg af formand
sbc stilte op som den eneste, og blev valgt med 10 for, og ingen imod.

Bemærk at stemmetællerene ikke officielt talte stemmerne, men at referenten selv har talt dem fra loggen.

9. Valg af kasser
pixiarvai stilte op som den eneste, og blev valgt ind med 10 for, og ingen imod.

Bemærk at stemmetællerene ikke officielt talte stemmerne, men at referenten selv har talt dem fra loggen.

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Til de 5 poster, stilte 5 medlemmer op, og stemmefordelingen blev således:

 • ajenbo – 5
 • momsemor – 5
 • Henning – 4
 • nicky – 3
 • Zilvador – 3

De 3 første medlemmer blev dermed bestyrelsesmedlemmer, imens de 2 sidste blev supplanter.

11. Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Punktet blev glemt, og dermed sprunget over.

12. Valg af LoCo kontakt
Zilvador stilte op som den eneste, og blev valgt med 6 for, og ingen imod.

13. Eventuelt
Guest36882 nævnte, at det kan være en fordel for foreningens medlemmer at blogge på fx Planet Ubuntu, da foreningens arbejde på den måde når et internationalt publikum.

Mødeloggen kan ses her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *