Referat af IRC-møde d. 25/02 2013

,

1. mødedeltagere

 • sbc (Søren Caspersen, bestyrelsesformand)
 • pixiarvai (Christian Arvai, kasserer i foreningen og forum-redaktør.
 • ajenbo (Anders Jenbo, bestyrelsesmedlem og forum-admin)
 • nicky441 (Nicky Thomassen, supplant og forum-admin)
 • wangerin (Henning wangerin, supplant og formand for Alslug)
 • neglesaks (Peter Bjørn, Ubuntu-interesseret)

2. Dagsorden

 • Hej og navnerunde
 • Dagsorden
 • Valg af dirregent og referent
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Eksakt pris for SSL-certifikat
 • Generalforsamling 2013
 • Regnskabet 2012
 • Global Jam?
 • Open Source Days
 • Eventuelt

3. Valg af dirigent og referent
sbc dirigerer og nicky411 referer.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

5. Eksakt pris for SSL-certifikat
nicky411 fremlagde den eksakte pris for SSL-certifikatet på 280 kroner om året, i stedet for de oprindelige 200 kroner om året. Udgiften blev vedtaget enstemmigt.

6. Generalforsamling 2013
Omkring generalforsamlingen d.27/05 2013 spurgte sbc ind til forskellige måder, at hæve interessen for foreningens arbejde på. Facebook, G+, mailliste osv. blev forslået, men intet konkret blev aftalt / vedtaget for punktet.

7. Regnskab 2012
Kasseren dokumenterede en mindre differens for regnskabet, som vil blive undersøgt nærmere.

8 og 9. Global Jam og OSD
Der blev ikke vendt noget for nogle af punkterne.

10. Eventuelt
nicky441 nævnte at nogle af forummets brugere, har haft diskuteret brugen af reklamer på hjemmesiden: viewtopic.php?f=12&t=17174

En række af muligheder blev diskuteret (donationer, fra-køb af reklamer, ingen ændring), men sbc pointerede ud, at siden punktet ikke var på dagsordnen, så kan bestyrelsen ikke tage endelig stilling til det.

Enighed blev nået om, at undersøge de forskellige muligheder til næste møde, og så tage endelig stilling dér.

Mødeloggen kan ses her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *