Referat af irc-møde 12. december 2011

, , ,

1. Deltagere på dette irc-møde:
 • <MikeDK> Michael Hastrup Bendsen
 • <pixiarvai> Christian Arvai
 • <laoshi> flemming christensen
 • <Blfriis> Brian Lund Friis
 • <nicky441> Nicky Thomassen
 • <sbc> Søren Caspersen
 • <sound-oneiric> michael jensen
 • <nordsig> Kim Borg Nordsig
 • <buddig> Henning Buddig
 • <stix> Søren
 • <wangerin> Henning wangerin
 • <mads-> Mads Ravn
 • <ajenbo> Anders Jenbo
 • <jarlen> Jesper Jarlskov
 • <nikolaj_basher> nikolaj_b

 1.a Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2. Valg af ordstyrer og referent :
<sbc> Søren Bredlund Caspersen valgt som ordstyrer, <pixiarvai> Christian Arvai blev valgt som referent.

3.  Godkendelse af referat fra sidste møde :
Referatet fra septembermødet blev godkendt uden bemærkninger. Logs fra aflyst møde i oktober og det korte møde i november taget til følge.

4.  Siden sidst :

Forum
<laoshi> opdaterede os om forum.Der er en god tone og mange spørgsmål bliver løst – og som regel ret hurtigt.
Vi har 5272 brugere og nærmer os stærkt 100.000 indlæg i snart 14.000 tråde. Og vi har fået oprettet en afdeling for server-spørgsmål. Der har været en større debat, især ført at en gruppe mint-brugere. De har nu oprettet et eget mint-forum som nu er oppe på 34 medlemmer. Vi holder den venskabelige tone fra begge sider – og de deltager også stadig indimellem hos os. <pixiarvai> nævnte at han har lovet at hjælpe lidt med opsætningen af guides på mintdanmark (hvilket er gjort i skrivende stund).

Der var forsinkelser i afsendelsen af de officielle 11.10-cd’er, men det blev løst, og vi har nu modtaget dem. Ca. halvdelen er fordelt til Randers/Aarhus. De resterende, bortset fra nogle enkelte, skulle gerne til Kbh. og Alslug. Er ekspederet umiddelbart efter mødet.

Loco
<Blfriis> Herfra Randers er der ikke det store nyt vi har fået ca 1 nyt medlem her de sidste par gange vi har mødtes, og vi mødes igen her den 5 januar . vi har jo også på facebook ubuntu-randers gruppen der bliver møder også slået op.

Alslug har også haft aktivitet :
<wangerin> Vi havde en demodag den 12. nov med en del interesserede, samt efterfølgende installfest – havde en del nye folk indenfor. Placeringen taget i betragtning var det en success. Vi er med igen om et halvt år hvis det står til mig
Vi har nu vores egen udstillingsstand + 4 computere til at tage ud i verden og udbrede budskabet – også hvis der er andre der er interesserede.

5. Lernid-projektet
<pixiarvai>  er gået i gang med en ny uddannelse, og det kniber derfor med tiden til at færdiggøre projektet. og vil derfor gerne have at der kom flere med på projektet. Specifikt er det projektet om ”terminalen 1-10” der skal bruges frivillige til.

<laoshi> Installationsskolen er under ud- og omarbejdelse – meget er blevet enklere siden ideen kom op. Forventes søsat kort efter udgivelsen af 12.10. Efter nytår kan jeg begynde at deltage lidt mere i terminalskolen igen, men flere er meget velkomne.

<wangerin> Jeg har leget lidt med muligheden for at deltagere kan koble op på en live terminal-session (kun se) hvor der kan laves demoer. Ikke noget der kan gå live endnu, men har set det brugt i ubuntu-classroom – særdeles effektivt. Der skal så kunne tages snapshots til at putte på hjemmesiden efterfølgende.

6. Ubuntucafe
<sound-oneiric> vi har holdt til på en almindelig cafe da vi netop har ønsket at det ikke skulle være et  nørdet sted, men de har fra cafeens side syntes, at det ikke passer ind i deres forretningskoncept, og finder det derfor ikke ønskeligt at fortsætte samarbejdet.
Vi skal derfor finde et nyt sted at være hvis vi har lyst til at fortsætte. det er jo så den anden del af det. Tilslutningen har ikke helt været som forventet, men det kan også skyldes manglende reklame.Der arbejdes nu på at finde et nyt sted.

7. Precise Pangolin:
Der er ikke vedtaget noget konkret pt, men der arbejdes på opgaven, og vi kan vente svar til næste møde. Vi er enige om at det er en vigtig opgave at markere udgivelsen af denne LTS.

8. Eventuelt :
Det næste møde er planlagt til Mandag D. 9-1-2012 kl 20.00, da vi lige skal komme forbi jul og nytår 😉

Mødet afsluttet kl.21.08 :
<sbc> Så vil jeg sige tak for god ro og orden! Vi ses / snakkes 🙂

Mødeloggen kan ses her.


Ét svar til “Referat af irc-møde 12. december 2011”

 1. […] af referat af sidste møde Referatet blev […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *